Coachen is voorwaardenscheppend handelen op basis van commitment. Uitgangspunten
vormen de waarden, ambities en talenten van de gecoachte. Door coaching neemt het
zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen toe en worden
gewenste resultaten bereikt. Zo zorg je als coach ervoor dat de gecoachte keuzevrijheid
ervaart in zijn handelen en leert zijn talenten verder ontwikkelen, zijn belemmeringen te
doorbreken of accepteren. Dat resulteert in effectiever gedrag en gewenste resultaten.

Hier ga je naar home ┬╗