Outplacement coaching Utrecht

Op zoek naar een outplacement coach in Utrecht? GORTcoaching is gespecialiseerd in outplacement coaching, waarbij we ons richten op het krijgen van nieuwe energie en vertrouwen om een nieuwe weg in te slaan. Bij outplacement coaching wordt er professionele begeleiding aangeboden voor werknemers die met ontslag bedreigd worden, boventallig verklaard zijn of noodgedwongen op zoek zijn naar een nieuwe werkomgeving.

Ook geschikt bij:

Ontslagvergoeding

Transfer

Transitievergoeding

Boventallig verklaard

Dreiging van ontslag

Outplacement coaching bij GORTcoaching is:

Gespecialiseerd

in outplacement coaching gericht op heroriëntatie van uw werk

Sturen

en reflecteren op basis van uw kwaliteiten en ambities

Begeleiding

op basis van werkgerelateerde en persoonlijke doelen en waarden

Gericht

op persoonlijke ontwikkeling en life-changing inzichten over de inrichting van uw leven

Algemene info over coaching

 

Kosten

145,- euro per uur excl. BTW

Wanneer starten

Vaak per direct. Kijk hiervoor in de agenda van uw coach.

Trajectduur

10 tot 20 gesprekken. Persoonlijk afgestemd tussen u en uw coach.

Outplacement Coaching voor groepen

Wanneer het in uw organisatie meerdere medewerkers betreft, kunt u ook voor een groepsgewijze aanpak kiezen (inclusief een inspirerende kickoff bijeenkomst). Uiteraard is er dan nog steeds sprake van persoonlijke coaching, maar dit in afwisseling met groepsbijeenkomsten. In de praktijk blijkt dat mensen die ‘in hetzelfde schuitje’ zitten, het fijn vinden om ervaringen te kunnen delen en dit een positief effect heeft op het trajectverloop. Neem hiervoor contact op met thomas@gortcoaching.nl

Over outplacementcoaching

Fases van een outplacement traject
Een outplacementcoach van GORTcoaching helpt u bij uw proces in verschillende fases:

 • Verwerking – In deze fase gaat het om de verwerking van het verlies van de baan. Veel mensen ervaren ontslag als gezichtsverlies en falen. Het kost tijd om over het verlies van de baan heen te komen. In deze fase bespreekt de u met uw coach de situatie, om zo de gevoelens en de gebeurtenis beter te begrijpen en te verwerken.
 • Persoonlijke ontwikkeling – De coach probeert om samen met u helder te krijgen wat uw sterke eigenschappen en verbeterpunten zijn, wat u belangrijk vindt in uw werk en waar uw interesses liggen.
 • Zoektocht naar een baan – In deze fase ligt de focus op het ontdekken wat voor soort werk u wilt gaan doen, bij welk bedrijf en wat uw mogelijkheden zijn. Aangezien voor 85% van de banen niet geadverteerd wordt, wordt er vaak aangeraden om te gaan netwerken. Daarnaast kan er aan uw sollicitatievaardigheden en curriculum vitea gewerkt worden.
 • Ondersteuning en begeleiding – De coach ondersteunt u tijdens deze laatste fase met het vinden van een baan. Er zullen begeleidende gesprekken plaatsvinden om te evalueren hoe het sollicitatieproces gaat en er worden aanvullende tips gegeven om de zoektocht naar een baan te vergemakkelijken.
Met welke vragen kan ik terecht?
Bij een outplacementcoach kunt u terecht met allerlei vragen die betrekking hebben op outplacement. Hierbij kunt u denken aan vragen als:

 • Wat is een goede loopbaankoers voor mij?
 • Wat kan ik zelf doen aan persoonlijke ontwikkeling om mijn kans op een nieuwe baan te vergroten?
 • Ik word met ontslag bedreigd, wat kan ik het beste doen?
 • Hoe kan ik mijn CV of sollicitatiebrief verder verbeteren?

Met deze (en andere) vragen kunt u terecht bij een outplacementcoach die er samen met u naar zal streven om uw huidige werksituatie of een toekomstige werksituatie zeer aangenaam te maken.

Wat levert outplacementcoaching op?
Outplacement coaching biedt u de volgende voordelen:

 • Kennis over uw werkwaarden, behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Steun bij het verbeteren van uw kwaliteiten en effectiviteit
 • Begeleiding bij het zoeken naar een geschikte, nieuwe werkomgeving
 • Advisering over de stappen die u het beste kunt nemen
 • De kans om nieuwe loopbaanrichtingen te onderzoeken en een carrièreswitch te maken

 

Wat is outplacement coaching
Outplacementcoaching is een traject dat u doorloopt om gesteund te worden, uzelf te ontwikkelen en te ontdekken wat uw mogelijkheden zijn. Dit wordt gedaan door middel van gesprekken waarbij u samen met uw coach praat over de situatie, uw kwaliteiten en uw baanmogelijkheden. Met de coach onderzoekt u wat u wilt én krijgt u helder voor ogen hoe u daar terecht gaat komen.

Wij zijn gespecialiseerd in outplacement coaching, waarbij we ons richten op het krijgen van nieuwe energie en vertrouwen om een nieuwe weg in te slaan. Bij outplacement coaching wordt er professionele begeleiding aangeboden voor werknemers die met ontslag bedreigd worden, boventallig verklaard zijn of noodgedwongen op zoek zijn naar een nieuwe werkomgeving. Dit kan het gevolg zijn van een reorganisatie, de concludering dat u onvoldoende functioneert of wanneer de organisatie waarvoor u werkt een nieuwe weg in wil slaan, waar u niet langer meer bij aansluit. Het is een ingrijpende gebeurtenis waarbij het belangrijk is dat u goede hulp krijgt. Dit is dan ook een van de redenen waarom het voor de wet vanaf 1 juli 2015 verplicht is om als werkgever ontslagvergoeding/transitievergoeding te betalen. Deze vergoeding kunt u gebruiken om een outplacement traject te volgen, zodat u beter voorbereid op zoek kan gaan naar uw nieuwe baan.

 

Welke methodieken worden ingezet?
De coaches van GORTcoaching passen voor outplacementcoaching aspecten toe van technieken en methodieken als Motiverende Gespreksvoering, RET (Rationeel Emotieve Therapie), Mindfulness, NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), Oplossingsgericht Coachen en MMS coaching (Motivating Management Service). Kies altijd een coach waarvan u het idee heeft dat zijn/haar werkwijze, doelgroep en specialisme het beste bij u passen.