Outplacement is de professionele begeleiding van een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer naar een nieuwe werkbestemming. Het verzoek tot outplacement komt veelal vanuit de werkgever, die doorgaans ook de kosten voor zijn rekening neemt. Meer informatie »

Bij outplacement staat u, als werknemer en als persoon, centraal. Wie bent u, wat zijn uw wensen en talenten? Middels coaching en training werkt u gericht aan de verandering van uw loopbaan. Onder begeleiding werkt u toe naar een nieuwe functie bij een andere werkgever, een baan in een andere branche of de start van uw eigen bedrijf. Meer informatie »

Wat is outplacement niet?
Outplacement gaat niet, zoals bij werving en selectie het geval is, om het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe baan. Ook is outplacement niet hetzelfde als loopbaanadvies, al kan loopbaanadvies wel een onderdeel van uw outplacementtraject zijn. Meer informatie »

Hier ga je naar home »