Waarom life coaching bij GORTcoaching Utrecht?

Afgestemd op uw doelen & wensen

Onze coaches zijn gespecialiseerd in life coaching

Verbeteren van levenskwaliteit, zowel op werk als privé

Inzichten die life-changing zijn

Life coaching Utrecht

Met life coaching wordt stil gestaan bij wie u bent als persoon, wat u wilt in het leven en hoe u dit kunt bereiken. Life coaching wordt gedefinieerd als ‘een doelgericht gesprek om zo veel mogelijk uit uw leven te halen’. Life coaching is meer dan alleen inspireren hoe u het gelukkigste wordt. Soms komen namelijk de meest leerzame ervaringen voort uit de tegenslagen in het leven. Coaching helpt u met het identificeren van levenslessen en deze toe te passen op uw eigen manier.

Algemene info over coaching

Prijs

145,- euro per uur excl. BTW. Als particulier kunt u gebruik maken van een speciaal tarief van €99,- incl. BTW per uur.

U kunt direct starten

Kijk direct in de agenda van uw coach en plan uw gratis oriëntatiegesprek.

Duur coachtraject

Afhankelijk van uw doelstellingen kunt u rekenen op gemiddeld 5 tot 10 coachgesprekken, ongeveer 1 keer per 2-3 weken.

Inhoudelijk over life coaching

Wat is life coaching?
Life coaching gaat om het bewerkstelligen van blijvende cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen. Deze vergemakkelijken het bereiken van doelen en het verbeteren van prestaties in werk of het persoonlijke leven. Life coaching is gebaseerd op de volgende vragen: wat wil ik, wat geeft voldoening en ben ik op de juiste weg? Hierin zijn de volgende punten van belang:

 • Het vinden en volgen van een levensdoel: iedereen kan een uniek levensdoel vinden of zijn of haar roeping volgen, indien we daar voor open staan. Het vinden van het doel waar wij naar streven, is van wezenlijk belang voor het gevoel van geluk om het juiste pad te kunnen volgen.
 • Het ontwerpen van het leven: Lifedesign gaat uit van het in kaart brengen van het leven op verschillende levensgebieden. Samen met een coach kan worden gekeken op welke gebieden van het leven verbetering is gewenst en hoe dat bereikt kan worden in concrete doelen en acties.
 • Obstakels weghalen: met een aantal oefeningen wordt getoond hoe er systematisch kan worden omgegaan met obstakels in het leven en met uiteenlopende behoeftes.
 • Waarden: deze vormen een belangrijke motivatie voor gedrag en zijn doorslaggevend in alle keuzes. Bewustzijn van waarden is daarom van groot belang. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kernwaarden en opgedrongen waarden. Het doel is om meer volgens eigen kernwaarden te leven en minder volgens opgedrongen waarden.

» Vraag hier uw gratis oriëntatie gesprek aan

Met welke vragen kan ik terecht bij life coaching?
Bij een life coach kunt u terecht met allerlei vragen die betrekking hebben op uw leven, zowel privé als op werk. Hierbij kunt u denken aan vragen als:

 • Wat maakt mij echt gelukkig?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn onzekerheden mij niet belemmeren in het behalen van mijn doelen?
 • Hoe kan ik alles uit het leven halen?
 • Hoe zet ik mijn talenten het beste in?

Tijdens een life coach traject staan vooral bewustwording, persoonlijke groei, vergroten van het zelfvertrouwen en het exploreren en ontwikkelen van eigen mogelijkheden centraal. U zult onder begeleiding van de life coach weer de regie over uw eigen leven kunnen oppakken en datgene kunnen realiseren wat u echt wilt.

» Vraag hier uw gratis oriëntatie gesprek aan

Technieken en methoden
Life coaching kan uiteengezet worden aan de hand van verschillende technieken en methoden. Onze life coaches gebruiken verschillende coach methodieken zoals:

 • De narratieve benadering heeft betrekking op de dialogische gespreksvorm. Narratieve psychologie gaat ervan uit dat de manier waarop men betekenis geeft aan het leven en de eigen identiteit ervaart, voortkomt uit een psychologisch proces dat een verhalende (narratieve) structuur kent. Dit proces maakt dat men samenhang kan ervaren met betrekking tot onszelf en de omringende werkelijkheid waarbinnen ons leven zich afspeelt.
 • De existentiële benadering van life coaching is het ondersteunen en bevorderen van een proces van reflectie over het zelf, de wereld en het bestaan. Ingrijpende gebeurtenissen of levensomstandigheden dwingen ons soms om na te denken over wie we zijn en hoe we het leven wil vormgeven. In dat proces van (her)oriëntatie worden actuele ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden geëvalueerd. Dit wordt gedaan door evaluatie van antwoorden op bestaansvragen, dit zijn omvattende vragen over het leven en onze plaats in de maatschappij.
 • De definitie van lifecoaching met als doel het verbeteren van de levenservaring, komt het dichtst bij de doelstelling van de positieve psychologie. Door het werken aan persoonlijke doelen, het inzetten van positieve denk- en gedragspatronen en het versterken van positieve eigenschappen en talenten kan de levenservaring worden verbeterd. De kern van positieve psychologie is dat er systematisch gewerkt kan worden aan het eigen levensgeluk.

In het profiel van de coach van uw keuze ziet u welke methodieken uw coach toepast.

» Vraag hier uw gratis oriëntatie gesprek aan

Wat levert life coaching op?
Life coaching kan u een hernieuwd inzicht in uzelf bieden met uw wensen en doelen in het leven voorop. Onze professionele coaches bieden begeleiding bij het bepalen van uw koers en steun voor uw persoonlijke ontwikkeling. Een life coach geeft hulp en advies bij het omgaan met onzekerheden en dilemma’s.

U bent op zoek naar professionele begeleiding om meer uit uw leven te halen, uzelf verder te ontplooien of uw persoonlijke effectiviteit te vergroten? Of u wilt meer balans in uw leven of u gelukkig(er) voelen? Schakel dan de hulp in van een life coach.

» Vraag hier uw gratis oriëntatie gesprek aan

Testimonials life coaching

“Mijn coach bracht lichaam en geest samen. De samenwerking tussen beiden en het belang daarvan was voor mij een eye opener. Daarnaast kon mijn coach goed luisteren en prikte hij door facades heen, zonder verwijt wees hij mij op mijn vluchtgedrag.”

“Ik heb mijn life coaching traject als zeer prettig en waardevol ervaren. Heb meer inzicht in mezelf gerkegen, weet wat mijn valkuilen zijn en wat mijn kwaliteiten zijn. Fijn dat het tijdens het traject ook gewisseld kon worden op persoonlijk vlak maar ook professioneel. Met bijzondere thuiswerkopdrachten en oefeningen tijdens de coaching heeft hij mij op een bijzonder nieuw, eigen, spoor gezet. Wat het meest bijzonder is, is dat ik door zijn life coaching in staat ben deze koers te blijven varen.”

“Tijdens mijn life coaching traject werd ik de goede richting in gestuurd. Uiteindelijk doe je het allemaal zelf, maar zonder mijn coach had ik het niet (goed) gedaan. Zij heeft goed ingezien dat er nog dingen in de weg zaten op persoonlijk vlak waardoor ik nog niet toe was aan een volgende stap op carrièrevlak. Zij heeft erop aangestuurd om daar eerst bij stil te staan waardoor ik nu sta waar ik sta en dat ik verder kan.”

Wij adviseren u graag

Chat met ons:

Rechtsonder kunt u direct met ons chatten

Of bel ons:

088 170 1500